ελληνικά / english 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

♦ Κατάλογος Τηλεφώνων και Διευθύνσεων των Δ.Ο.Υ     

»»

♦ Πίνακας Υποθηκοφυλακείων. »»

♦ Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος         

http://www.hellenicnotaryassociation.gr


 

♦ Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης.

http://www.notarius.gr


 

♦ Ελληνικές Αρχές στο Εξωτερικό (Πρεσβείες / Προξενεία)                 

http://www.mfa.gr/appendix/dimereis-sheseis-tis-ellados/alpha.html♦ Ξένες Αρχές στην Ελλάδα.

»»

♦ Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. http://www.dsa.gr♦ Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά. http://www.dspeir.gr♦ Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. 

http://www.dsth.gr/web/guest/home♦ Υποθηκοφυλακείο Αθηνών. http://www.ypothath.gr/htm/mortgage♦ Ένωση Άμισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος. 

http://www.greeklandregisters.gr♦ Κτηματολόγιο Α.Ε. http://www.et.gr♦ Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). http://www.businessportal.gr♦ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (E.B.E.A.). 

http://www.acci.gr♦ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (T.E.E.). http://portal.tee.gr♦ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). http://www.kep.gov.gr♦ Εθνικό Τυπογραφείο. http://www.et.gr♦ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

http://www.ypeka.gr♦ Υπουργείο Οικονομικών. http://www.minfin.gr♦ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Σύστημάτων του ΥΠ.ΟΙΚ. 

http://www.gsis.gr♦ Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.                  

http://www.ministryofjustice.gr