ελληνικά / english 


 

 

 

 

 

 

 

 


 


Για τη σύνταξη ενός συμβολαίου, είτε είναι συμβόλαιο μεταβίβασης [αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά, ανταλλαγή, διανομή], είτε είναι πράξη αποδοχής κληρονομιάς ή σύσταση εταιρείας είναι απαραίτητο η έκδοση ορισμένων δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών.

Σας παραθέτουμε λοιπόν όλα τα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά που χρειάζονται προκειμένου να συνταχθούν οι διάφορες συμβολαιογραφικές πράξεις καθώς επίσης και την Νομοθεσία που προβλέπει την έκδοση αυτών των δικαιολογητικών.