ελληνικά / english


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Σταυρούλα Εμ. Ψαρρού - Στελλάκη »»

Αστικό Δικαιο, Μεταβιβάσεις, Διαζύγια,

Υπερχρεωμένα, Tροχαία ατυχήματα


Απόστολος Δ. Κούρεντας »»

Εργατικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Διαχείρηση

Ακινήτων (πωλήσεις, μισθώσεις))


Βασιλική Γ. Δρίτσα »»  

Δίκαιο Αλλοδαπών, Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό,

Κληρονομικό), Εμπορικό Δίκαιο


Κωνσταντίνος Σ. Σουβλής »» 

Εταιρείες, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δικαιο,

Ποινικό


 Ιωάννης  Αθ. Καρδάσης »»

Eμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Σήματα,

Δάνεια, Εργατικές Διαφορές, Μισθώσεις,


 Μιχαήλ Ζ. Κοινούσης »»

Εμπορικό Δίκαιο (άρθρο 99, ποινικό-

φορολογικό- διοικητικό), Υπερχρεωμένα

   


Δημήτριος Γ. Κράγκαρης »» 

Εταιρείες, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο

 


Δικηγορικό Γραφείο

Παναγιώτη Γιάκα-Αναστασίας Ρωμανού &

Συνεργατών »»


 

 


Σοφία Σ. Μέλλου »»

Αστικό Δικαιο (Οικογενειακό, Κληρονομικό,

Εμπράγματο), Μεταβιβάσεις, Διαζύγια


Ηλίας Θ. Μπέλλος »»

Αστικό Δικαιο, Δίκαιο Αλλοδαπών, Aλβανικό

Δίκαιο.


 Χαρίλαος Ν. Μειδάνης »»

Νομικός Σύμβουλος Συλλόγου Μεσιτών Αττικής,

Μεταβιβάσεις ακινήτων, Εργατικά


Βασιλική Χ. Καμίτση »» 

Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό, Κληρονομικό,

Εμπράγματο)


Αικατερίνη Α. Νικολοπούλου »»

Ομογένεια , Αστικό Δίκαιο (Κληρονομικό,

Οικογενειακό), Μεταβιβάσεις.


Αλέξιος Δ. Καλπούζος »» 

Αυτοκίνητα, Ποινικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο

(Συμβάσεις), Δίκαιο Μεταφορικών Επιχειρήσεων

(ΚΤΕΛ - Τουριστικά) 


Ευαγγελία (Εύη) Λ. Παπαγγελή »»

Αστικό Δίκαιο (Οικογενειακό, Κληρονομικό,

Εμπραγματο), Μεταβιβάσεις-Μισθώσεις


Κυριακή Κωνσταντινίδη»

Αστικό Δίκαιο, (Οικογενειακό, Κληρονομικό)

 


 

 

 

Συνεργάτες >> Δικηγόροι